strona główna | aukcje | raporty | intranet

Lokalizacja: Kontakt
 
Skontaktuj się z nami  

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Składowa 11,
15-399 Białystok,

Sekretariat:
e-mail: sekretariat@kpkm.pl
Linia 1: (85) 742-31-64
Linia 2: (85) 744-39-11
fax.:(85) 742-09-86

Dyspozytor:
Linia 1: (85) 744-39-12
Linia 2: (85) 745-47-58

NIP 542-020-08-95
REGON 050010330
KRS nr 0000031037 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 20 088 500,00 zł
Numery telefonów Nazwa E-mail
(085)   742-31-64
(085)   744-39-11

      Sekretariat
sekretariat@kpkm.pl(085)   878-27-95
      Dyrektor ds. Sprzedaży
ds@kpkm.pl
(085)   878-27-13
      Dział Sprzedaży
sprzedaz@kpkm.pl
(085)   878-27-23
      Marketing
marketing@kpkm.pl
(085)   742-15-78
      Ośrodek Szkolenia Kierowców
osk@kpkm.pl
(085)   878-27-93
      Stacja Paliw
stacjapaliw@kpkm.pl
(085)   878-27-66
      Stacja Paliw - Fax
 
(085)   878-27-30
      Pracownia Psychologii
psycholog@kpkm.pl
(085)   878-27-97
      Serwis Ogumienia
wulkanizacja@kpkm.pl(085)   744-02-78
      Dyrektor ds. Ekonomicznych - Główna Księgowa
de@kpkm.pl
(085)   878-27-01
      Księgowość
ksiegowosc@kpkm.pl
(085)   878-27-05       Księgowość ksiegowosc@kpkm.pl
(085)   878-27-03
      Kasa
kasa@kpkm.pl(085)   878-27-85
      Kierownik Działu Organizacyjnego
do@kpkm.pl
(085)   878-27-09
      Kadry
kadry@kpkm.pl
(085)   878-27-82
      Płace
place@kpkm.pl(085)   878-27-90
      Kierownik Wydział Eksploatacji Taboru
wet@kpkm.pl
(085)   878-27-65
      Wydział Eksploatacji Taboru
wet@kpkm.pl
(085)   878-27-24
      Planowanie Wydziału Eksploatacji Taboru
planowanie@kpkm.pl
(085)   744-39-12
      Dyspozytor
dyspozytor@kpkm.pl
(085)   745-47-58
      Dyspozytor
dyspozytor@kpkm.pl(085)   878-27-68
      Kierownik Wydziału Usług Technicznych
wut@kpkm.pl
(085)   878-27-17
      Kierownik Wydziału Usług Technicznych - Fax
 
(085)   878-27-67
      Inspektorzy Działu Obsługi Zajezdni
inspektorzy@kpkm.pl
(085)   878-27-84
      Magazyn
magazyn@kpkm.pl
(085)   878-27-04
      Zaopatrzenie
zaopatrzenie@kpkm.pl
(085)   878-27-81
      Elektrycy Samochodowi
elektrycy-auto@kpkm.pl
(085)   878-27-64
      Diagnostyka, Stacja Kontroli Pojazdów
diagnostyka@kpkm.pl
(085)   878-27-58
      Pogotowie Techniczne
pogotowie@kpkm.pl
(085)   878-27-57
      Strażnicy
straz@kpkm.pl
(085)   878-27-11
      Brygada Konserwacyjno-Remontowa bkr@kpkm.pl
(085)   878-27-83
      Elektrycy Sieciowi
elektrycy-siec@kpkm.pl(085)   878-27-02
      BHP
bhp@kpkm.pl(085)   878-27-19
      Dział Informatyki
di@kpkm.pl(085)   742-96-26
      Związek Zawodowy "Solidarność"
solidarnosc@kpkm.pl
(085)   878-27-85
      Związek Zawodowy "Solidarność 80"
solidarnosc80@kpkm.pl

 
strona główna   usługi   przetargi   kontakt  
© 2007 - Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.    15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-020-08-95